Företaget ägs och drivs av Sture Lindvall och är beläget i Karlstad. Tidigare anställd som ingenjör på Hörselvården Värmland inom området ljud & hörslingor i offentlig miljö, vilket innebär att jag har över 30 års erfarenhet från denna bransch.
Specialområdet är hörslingor och ljudanläggningar i akustiskt svåra miljöer som t.ex kyrkor.
  • Rådgivning, konsultation och design.
  • Akustikmätning.
  • Installation, driftsättning och programmering.
  • Besiktning och kvalitetskontroll.
  • Service och reparation.
  • Utbildning.
 Min målsättning är ljudanläggningar med kringutrustning anpassade till kundens behov och förutsättningar.

StURE LINDVALL LjuDLIV AB

Telefon: 070-3129496           e-post: sture@ljudliv.se

Samarbetspartner Incus Ljud AB

© Copyright Sture Lindvall LJUDLIV AB 2019